Zakończenie liceum oraz zdanie egzaminu maturalnego wiąże się dla wielu osób z wyborem studiów wyższych. Osoby po liceum, które wybrały profil humanistyczny najczęściej decydują się na kierunki związane z tą szeroką dziedziną. Studia humanistyczne należą do najchętniej wybieranych przez młodych ludzi. Jednak ogromnym problemem, jaki wiąże się z ich zakończeniem to brak miejsc pracy. Wielu studentów, którzy obrali sobie kierunki humanistyczne najczęściej też wybierają sobie studia dodatkowe, jako alternatywę na przyszłość. Spośród studiów humanistycznych najczęściej wybieranymi kierunkami jest filologia angielska, filologia polska oraz stosunki międzynarodowe. W przypadku filologii angielskiej głównym czynnikiem jej popularności wśród młodych jest chęć zdobycia licencji tłumacza oraz chęć bycia nauczycielem angielskiego. W przypadku filologii polskiej sprawa wygląda podobnie z wykluczeniem tłumacza. Sytuacja z wyborem stosunków międzynarodowych wiąże się w dużej mierze z chęcią pracy na stanowiskach biurowych w ogromnych firmach, które trudnią się handlem oraz współpracą międzynarodową. W przypadku kierunków humanistycznych głównym motywem wyboru jest też ucieczka od przedmiotów ścisłych, które zdanie specjalistów, są słabym punktem niemal większości młodych osób. Nic też nie wskazuje na zmiany pod tym względem.

Komentarze zamknięte