Kolejnym etapem edukacji po zakończeniu edukacji w przedszkolu jest szkoła podstawowa. Jest ona już nieco poważniejszym elementem w życiu każdego dziecka. To właśnie od tego momentu zaczyna się ciężka praca związana z ciągłą nauką. W szkole podstawowej pewne umiejętności nabyte w przedszkolu, jak czytanie i pisanie stają się głównym czynnikiem, dzięki któremu dzieci mają większą szansę by nauka lepiej wchodziła im do głowy. Istotną rolą szkół podstawowych jest fakt, że zabawa nie jest już elementem wchodzących w skład edukacji. Pojawiają się pierwsze przedmioty, wykorzystuje się nowe przybory i w końcu ma się swój własny plecak na podręczniki, zeszyty i piórnik. To właśnie w szkole podstawowej dzieci zapoznają się z tajnikami matematyki, uczą się poprawnie pisać i czytać. W niektórych szkołach podstawowych wprowadzono lekcje informatyki, dzięki którym dzieci od samego początku edukacji zapoznają się z funkcjami oraz możliwościami komputerów. Lekcje wychowania fizycznego zastępują gimnastykę korekcyjną z przedszkoli, zaś zajęcia z plastyki mają nieco inny charakter. Dużą rolę odgrywa tu nauczyciel, który obserwując poczynania każdego ucznia indywidualnie jest w stanie określić, który uczeń wykazuje się większą inteligencją, który zdolnościami plastycznymi, i który dobrym rozwojem fizycznym. Od tego momentu nauczyciel może zgłaszać również swoje obawy do samych rodziców dzieci oraz do specjalistów.

Komentarze zamknięte