Teatr a nauka

Nauki związane z dziedziną humanistyki to nie tylko opierają się na wiedzy książkowej, ale przede wszystkim starają się uczyć ludzkość samodzielnego myślenia i rozpatrywania danego problemu lub zagadnienia pod wieloma względami. Przykładem może być organizacja zajęć w ramach spektakli teatralnych, na których to studenci i młodzież uczy się interpretować to, co dany autor miał do przekazania. Zajęcia tego typu są bardzo pożyteczne, gdyż młodzież nie tylko wzbogaca się kulturowo, ale przede wszystkim sama może opiniować dane przedstawienie i scenariusz. Teatr już od starożytności odgrywał znaczącą rolę w życiu społecznym. Poprzez publiczny przekaz jakim jest sztuka teatralna, najwięksi myśliciele świata przedstawiali problemy społeczne oraz ogólną problematyką z wielu zakresów, wśród których dominowała religia, polityka oraz uwarunkowania społeczne. Teatr stał się zatem alternatywą współczesnej telewizji, tyle tylko, że widz zawsze mógł wyrazić swoją opinię bez wglądu w opinię innych. Teatr stanowi kluczowy element w rozwoju społecznym. Poprzez sztukę można nie tylko ukazać życie społeczne, ale również to, co się stanie, jeśli pewne elementy z życia społecznego nie zostaną zmienione. Od jakiegoś czasu ze spektaklami teatralnymi spotkać się można w telewizji oraz w radiu, co powoduje, że coraz większa grupa ludzi ma dostęp do kultury wysokiej.

Komentarze zamknięte