Alternatywą dla uniwersytetów są politechniki oraz akademie górnicze i rolnicze. Studia na uczelniach czysto technicznych z reguły wybierają osoby po technikach oraz, które były na profilach biochemicznych lub ogólnych w liceach. Kierunki na politechnikach wiążą się z duża liczba przedmiotów z zakresy fizyki, matematyki i chemii. Najczęściej wybieranymi kierunkami jest budownictwo oraz inżynieria mechaniczna. Ciekawym kierunkiem jest też mechatronika, na której studenci uczą się podstaw budowy maszyn i robotów. Po politechnice można uzyskać nie tylko tytuł inżyniera, ale również magistra inżyniera, który z kolei jest w chwili obecnej najbardziej obleganym tytułem na rynku pracy. Wiele osób uczących się na politechnikach w takich miastach jak Gdańsk, Szczecin czy też Katowice z reguły wybiera kierunki związane z przyszłością regionu. Chodzi tu między innymi o inżynierie budowy statków oraz kierunki związane z górnictwem i hutnictwem. Jest to poniekąd jakiś system, według którego studenci mają większe szanse na zdobycie zawodu. Innymi również ciekawymi kierunkami na politechnikach są te związane z chemią. Dzięki ukończeniu takiego kierunku osoby takie mają szansę na zdobycie pracy w rafineriach, petrochemiach oraz w niektórych instytutach badawczych. Według wielu studentów dostanie się na kierunki na politechnice jest dość proste, ale samo utrzymanie na nich może stanowić spory problem.

Komentarze zamknięte