content top

Pomoc programów multimedialnych

Dzięki szybkiemu rozwojowi komputeryzacji wiele osób korzysta z różnego rodzaju programów multimedialnych podczas nauki lub podczas prezentacji wyników badań. Programy multimedialne mogą mieć różny charakter w zależności od tego, w jaki sposób chcemy z nich korzystać. Największą popularnością cieszą się programy graficzne oraz programy edukacyjne. W przypadku programów graficznych sprawa jest prosta. Przy pomocy odpowiednich opcji użytkownik takiego oprogramowania ma możliwość wykonania różnego rodzaju schematów, wykresów oraz projektów graficznych. Programy edukacyjne z kolei to połączenie wielu opcji takich jak dźwięk, obraz i grafika w jednej całości. Programy multimedialne o charakterze edukacyjnym to najlepszy sposób nauki dla dzieci. Dzięki interaktywnemu środowisku programu dziecko poprzez zabawę uczy się najbardziej potrzebnych rzeczy, i dzięki temu lepiej przyswajania zdobywaną wiedzę. Programy multimedialne powinny zastąpić podręczniki, które po pierwsze są ciężkie , a p drugie drogie. Programy multimedialne rozwiązałyby wiele technicznych problemów, a samo noszenie nośników typu CD, DVD czy też urządzeń typu pendrive nie wymagałoby zakupu plecaków. Wszystko wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości to właśnie programy multimedialne zastąpią książki a notowanie nie będzie odbywać w zeszytach, ale w notebookach.

Czytaj Dalej

Nauka w technikum

Technikum jest poniekąd alternatywą dla tych, którzy wolą kształcić się nie tylko intelektualnie, ale również pragną wyrobić sobie pewne doświadczenie zawodowe. W technikum młodzież ma podobne przedmioty co w liceum, jednak dochodzą pewne inne, które znajdują się na miejscu przedmiotów, zdaniem nauczycieli zbytecznych w technikum. Również w technikum jest pewien podział na profile, które w dużej mierze uzależnione są od chęci zdobycia wiedzy w przyszłym zawodzie. Wiele przedmiotów jest typowo technicznych, a więc między innymi mechanika samochodowa czy też podstawy elektryki. Są też przedmioty związane z gastronomią oraz ekonomią. Ze względu na nieco bardziej złożony system nauczania, czas trwania całej edukacji w technikum jest o rok dłuższy niż w liceum, a więc trwa 4, a nie 3 lata. Zakończenie edukacji w technikum również wiąże się ze zdawaniem egzaminów maturalnych i dzięki temu osoby po technikum również mogą ubiegać się o miejsce na studiach wyższych. Z reguły osoby uczące się w technikum wybierają studia na politechnikach, co wiąże się z kolei z ich chęciami nauki przedmiotów czysto technicznych. Zdobyta w technikum wiedza również może być bardzo przydatna na politechnice, a zdobywany tytuł inżyniera jest bardzo pomocny w dalszym życiu. Niestety faktem jest też, że wiele osób po ukończeniu technikum rezygnuje z dalszego kształcenia.

Czytaj Dalej

Nauka w liceum

Ostatnim etapem w musowym nauczaniu naszych dzieci jest liceum. Charakter edukacyjny liceum jest zupełnie inny, niż miało to miejsce w szkole podstawowej czy też w gimnazjum i związane jest to przede wszystkim z tym, że uczniowie mają wybór pewnej specjalistycznej klasy, do której zamierzają chodzić. Niemalże we wszystkich liceach spotkać się można z klasami humanistycznymi, biochemicznymi, ogólnymi oraz informatycznymi. W przypadku klas humanistycznych największy nacisk kładzie się na lekcje z języka polskiego, historii oraz z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w klasie biochemicznej największy nacisk kładzie się na chemię, biologię oraz geografię. W przypadku klas ogólnych materiał ze wszystkich lat nauki liceum jest równomiernie rozłożony, dzięki czemu osoby będące w klasie ogólnej uczą się wszystkich materiałów i przedmiotów, oczywiście w pewnym, określonym zakresie. W przypadku klas informatycznych można tu zauważyć dualistyczny podział na profile czysto matematyczne oraz językowe. Głównym zadaniem takich podziałów na klasy jest umiejętne przygotowanie do egzaminów maturalnych, które przy wyborze określonego profilu klasowego przygotowują uczniów w określonym kierunku. Ważne jest zatem, aby nasze dzieci przed pójściem do liceum wiedziały z góry, jaki profil zamierzają wybrać.

Czytaj Dalej

Nauka w gimnazjum

Dla wielu osób utworzenie gimnazjów było jednym z największych błędów w świecie oświaty. Nowe środowisko oraz ponowne mieszanie klas spowodowało, że wiele dzieci zagubiło się w tym całym zgiełku. Wiele dzieci musiało od nowo zaznajomić się z osobami, które z kolei dzięki losowi spotkały się ponownie ze swoimi kolegami z dawnej szkoły podstawowej. Jeśli chodzi poziom edukacyjny w gimnazjum to jest on znacznie wyższy niż w szkole podstawowej. W gimnazjum dochodzi również dodatkowy przedmiot, jakim jest chemia, i który może od razu powodować pewne utrudnienia w edukacji naszych dzieci. Wszystko również zależy od stosunku nauczyciela do dzieci oraz jego umiejętności do przekazywania własnej wiedzy. Patrząc jednak pod nieco szerszym kątem widać od razu, że gimnazjum to również etap edukacyjny, podczas którego dochodzi do wielu nieprzyjemnych scysji. W gimnazjach poziom przemocy znacznie przewyższa ten z pozostałych szkół. Jest to głównie spowodowane tym, że wiek dzieci, w którym udają się do gimnazjum to jeden z tych trudniejszych, kiedy to trzeba zrobić wszystko, aby pokazać się z jak najlepszej strony względem rówieśników, nawet kosztem przemocy oraz agresji. W gimnazjach wprowadza się również monitoring, który ma zadanie utrzymywanie porządku na korytarzach i w szatniach, ale nie rozwiązuje on problemu przemocy po zajęciach dydaktycznych.

Czytaj Dalej

W szkole podstawowej

Kolejnym etapem edukacji po zakończeniu edukacji w przedszkolu jest szkoła podstawowa. Jest ona już nieco poważniejszym elementem w życiu każdego dziecka. To właśnie od tego momentu zaczyna się ciężka praca związana z ciągłą nauką. W szkole podstawowej pewne umiejętności nabyte w przedszkolu, jak czytanie i pisanie stają się głównym czynnikiem, dzięki któremu dzieci mają większą szansę by nauka lepiej wchodziła im do głowy. Istotną rolą szkół podstawowych jest fakt, że zabawa nie jest już elementem wchodzących w skład edukacji. Pojawiają się pierwsze przedmioty, wykorzystuje się nowe przybory i w końcu ma się swój własny plecak na podręczniki, zeszyty i piórnik. To właśnie w szkole podstawowej dzieci zapoznają się z tajnikami matematyki, uczą się poprawnie pisać i czytać. W niektórych szkołach podstawowych wprowadzono lekcje informatyki, dzięki którym dzieci od samego początku edukacji zapoznają się z funkcjami oraz możliwościami komputerów. Lekcje wychowania fizycznego zastępują gimnastykę korekcyjną z przedszkoli, zaś zajęcia z plastyki mają nieco inny charakter. Dużą rolę odgrywa tu nauczyciel, który obserwując poczynania każdego ucznia indywidualnie jest w stanie określić, który uczeń wykazuje się większą inteligencją, który zdolnościami plastycznymi, i który dobrym rozwojem fizycznym. Od tego momentu nauczyciel może zgłaszać również swoje obawy do samych rodziców dzieci oraz do specjalistów.

Czytaj Dalej
Strona 5 z 10« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »
content top