Technikum jest poniekąd alternatywą dla tych, którzy wolą kształcić się nie tylko intelektualnie, ale również pragną wyrobić sobie pewne doświadczenie zawodowe. W technikum młodzież ma podobne przedmioty co w liceum, jednak dochodzą pewne inne, które znajdują się na miejscu przedmiotów, zdaniem nauczycieli zbytecznych w technikum. Również w technikum jest pewien podział na profile, które w dużej mierze uzależnione są od chęci zdobycia wiedzy w przyszłym zawodzie. Wiele przedmiotów jest typowo technicznych, a więc między innymi mechanika samochodowa czy też podstawy elektryki. Są też przedmioty związane z gastronomią oraz ekonomią. Ze względu na nieco bardziej złożony system nauczania, czas trwania całej edukacji w technikum jest o rok dłuższy niż w liceum, a więc trwa 4, a nie 3 lata. Zakończenie edukacji w technikum również wiąże się ze zdawaniem egzaminów maturalnych i dzięki temu osoby po technikum również mogą ubiegać się o miejsce na studiach wyższych. Z reguły osoby uczące się w technikum wybierają studia na politechnikach, co wiąże się z kolei z ich chęciami nauki przedmiotów czysto technicznych. Zdobyta w technikum wiedza również może być bardzo przydatna na politechnice, a zdobywany tytuł inżyniera jest bardzo pomocny w dalszym życiu. Niestety faktem jest też, że wiele osób po ukończeniu technikum rezygnuje z dalszego kształcenia.

Komentarze zamknięte