Ostatnim etapem w musowym nauczaniu naszych dzieci jest liceum. Charakter edukacyjny liceum jest zupełnie inny, niż miało to miejsce w szkole podstawowej czy też w gimnazjum i związane jest to przede wszystkim z tym, że uczniowie mają wybór pewnej specjalistycznej klasy, do której zamierzają chodzić. Niemalże we wszystkich liceach spotkać się można z klasami humanistycznymi, biochemicznymi, ogólnymi oraz informatycznymi. W przypadku klas humanistycznych największy nacisk kładzie się na lekcje z języka polskiego, historii oraz z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w klasie biochemicznej największy nacisk kładzie się na chemię, biologię oraz geografię. W przypadku klas ogólnych materiał ze wszystkich lat nauki liceum jest równomiernie rozłożony, dzięki czemu osoby będące w klasie ogólnej uczą się wszystkich materiałów i przedmiotów, oczywiście w pewnym, określonym zakresie. W przypadku klas informatycznych można tu zauważyć dualistyczny podział na profile czysto matematyczne oraz językowe. Głównym zadaniem takich podziałów na klasy jest umiejętne przygotowanie do egzaminów maturalnych, które przy wyborze określonego profilu klasowego przygotowują uczniów w określonym kierunku. Ważne jest zatem, aby nasze dzieci przed pójściem do liceum wiedziały z góry, jaki profil zamierzają wybrać.

Komentarze zamknięte