Dla wielu osób utworzenie gimnazjów było jednym z największych błędów w świecie oświaty. Nowe środowisko oraz ponowne mieszanie klas spowodowało, że wiele dzieci zagubiło się w tym całym zgiełku. Wiele dzieci musiało od nowo zaznajomić się z osobami, które z kolei dzięki losowi spotkały się ponownie ze swoimi kolegami z dawnej szkoły podstawowej. Jeśli chodzi poziom edukacyjny w gimnazjum to jest on znacznie wyższy niż w szkole podstawowej. W gimnazjum dochodzi również dodatkowy przedmiot, jakim jest chemia, i który może od razu powodować pewne utrudnienia w edukacji naszych dzieci. Wszystko również zależy od stosunku nauczyciela do dzieci oraz jego umiejętności do przekazywania własnej wiedzy. Patrząc jednak pod nieco szerszym kątem widać od razu, że gimnazjum to również etap edukacyjny, podczas którego dochodzi do wielu nieprzyjemnych scysji. W gimnazjach poziom przemocy znacznie przewyższa ten z pozostałych szkół. Jest to głównie spowodowane tym, że wiek dzieci, w którym udają się do gimnazjum to jeden z tych trudniejszych, kiedy to trzeba zrobić wszystko, aby pokazać się z jak najlepszej strony względem rówieśników, nawet kosztem przemocy oraz agresji. W gimnazjach wprowadza się również monitoring, który ma zadanie utrzymywanie porządku na korytarzach i w szatniach, ale nie rozwiązuje on problemu przemocy po zajęciach dydaktycznych.

Komentarze zamknięte