Inne rodzaje szkół

Kolejnym systemem naszej polskiej oświaty są szkoły ponadgimnazjalne. Kończąc gimnazjum każdy uczeń ma obowiązek złożyć papiery wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum oraz liczbą punktów uzyskanych na testach do wybranych przez siebie szkół. Może więc wybrać trzy szkoły aby mieć pewność, że gdzieś się dostanie. Jest to pierwsza trudna i samodzielna decyzja dla młodzieży. Wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych wyróżnić można między innymi zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie licea ogólnokształcące jak również trzyletnie licea profilowane oraz czteroletnie technika, dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące, trzyletnie technika uzupełniające, szkoły policealne oraz szkoły socjalne. Zasadnicze szkoły zawodowe to takie szkoły gdzie okres ich nauczania trwa co najmniej dwa lata i przygotowuje uczniów do wykonywania ściśle określonego zawodu na przykład mechanika samochodowego. Trzyletnie licea ogólnokształcące ich ukończenie umożliwia zdawanie matury oraz uzyskania świadectwa dojrzałości. Okres ich nauczania trwa oczywiście trzy lata. Trzyletnia szkoła profilowana umożliwia wybór zawodu, który chcemy w przyszłości wykonywać jak również możemy otrzymać świadectwo dojrzałości po zdaniu matury. Kolejną szkołą są czteroletnie technika, których natomiast ukończenie powoduje uzyskanie dyplomu po zdaniu egzaminu zawodowego.

2 komentarze do“Inne rodzaje szkół”

  1. trzeba przyznać, że coś w tym jest

  2. Marek says:

    dokładnie