Edukacja i zabawa

Zabawa od wielu pokoleń stanowi kluczowy element w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzięki odpowiedniemu charakterowi zabawy, dzieci uczą się współpracować oraz poznawać nowe rzeczy przy pomocy zabaw i gier. W przedszkolach zabawa stanowi większość czasu spędzanego w tych placówkach. Dzięki temu dzieci powoli oswajają się z myślą, że rodzice będą coraz mniej obecni w ich dalszym życiu. W przypadku szkół podstawowych charakter zabawy zmienia się i coraz więcej czasu przeznacza się na naukę oraz na zajęcia plastyczne i techniczne. Dla wielu dzieci, które nie do końca oswoiły się z odejściem z przedszkola, pierwsze dni nauki w szkole mogą stanowić istotne piekło. Zauważa się również pewien kluczowy element, który opiera się na tym, że dzieci bardziej skłonne do zabawy niż do nauki mają ogromne problemy z wchłanianiem wiedzy. Postępuje się z nimi wtedy bardziej indywidualnie, przez co rozumie się dodatkowe zajęcia lekcyjne oraz porady od specjalistów z zakresu pedagogiki. Inna kwestią pozostają również dzieci, u których stwierdzono opóźniony rozwój oraz dysk lekcję. Poprzez porady specjalistów organizuje się dla nich osobne zajęcia, których celem jest redukcja występujących zaburzeń. W wielu szkołach funkcjonują tak zwane klasy specjalne, do których uczęszczają dzieci z dużymi problemami w nauce.

Komentarze zamknięte