Edukacja ekologiczna

Kolejnym rodzajem edukacji jest oczywiście edukacja ekologiczna. Polega ona na nabywaniu wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności o naszym środowisku naturalnym. Jest to więc pewnego rodzaju koncepcja, która wychowuje nasze społeczeństwo w poczuciu dbania o środowisko jak również przyrodę gdyż odgrywa ona w naszym życiu bardzo istotną rolę. Jej hasłem przewodnim jest myśleć globalnie-działać lokalnie. Często w różnych źródłach edukacja ekologiczna definiowana jest jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka, który ma głównie na celu kształtowanie jego świadomości ekologicznej jak również uczy obcowania z przyrodą. Dzięki edukacji ekologicznej w każdego rodzaju szkołach wprowadzane zostaje nauczanie z zakresu ochrony środowiska jak również kształtowanie postaw ludzi wobec środowiska naturalnego. Umożliwia ona także łączenie wiedzy przyrodniczej zarówno z humanistyczną jak również kształtuje ludzi, którzy w przyszłości wykonują zawód ekologów. Po studiach ekologicznych ludzie mogą uczyć właśnie przedmiotów takich jak między innymi środowisko, ochrona przyrody, ochrona środowiska i tym podobnych. Edukacja ekologiczna najczęściej przybiera postać zielonej szkoły, na którą chętnie wyjeżdża młodzież oraz dzieci w różnym wieku. Jest to bardzo fajne doświadczenie.

Komentarze zamknięte