E-lerning

Każdy człowiek ma świadomość, że komputer wykorzystywany jest we współczesnym świecie niemal w każdej dziedzinie życia. Także możemy wykorzystywać go w celach edukacyjnych. E-lerning jest to więc nauczanie z wykorzystywaniem właśnie sieci komputerowych, Cd, czy też DVD. Jego podstawą jest oczywiście Internet. Taki system nauczania pozwala ludziom na ukończenie wszelkich kursów czy też szkoleń lub szkoła językowa. Istnieje też branie udziału w zajęciach szkolnych poprzez sieć Internetu. Współcześnie niektóre rodzaje szkół oraz studiów wykorzystują ten rodzaj edukacji. Można powiedzieć, że z Internetu ludzie czerpią wiele korzyści jak również mogą się również nauczyć wielu ciekawych rzeczy, które później zobowiązani są wykorzystywać w wykonywanym przez siebie zawodzie. Także termin ten określa technologię elektroniczną o dużym zakresie oraz zastosowaniu. Współcześnie nie trzeba czytać lektur ale można wejść na odpowiednie strony internetowe gdzie będą napisane streszczenia czy też obejrzymy film z danej lektury szkoła językowa. W momencie wykorzystywania technologii mobilnych częściej używane jest pojęcie M-learning. E-learning związany jest z nauczaniem na odległość. Człowiek nie musi być na zajęciach aby mógł dowiedzieć się co na nich było. Także często uczelnie rozsyłają same wiadomości do każdego ucznia z osobna ,który rozpoczął u nich studia.

2 komentarze do“E-lerning”

  1. Jarek says:

    bez dwóch zdań coraz bardziej popularna forma samokształcenia, sam korzystam i sobie chwalę

  2. Julia says:

    sama stosuje