Charakterystyka edukacji

Oczywiście od dawien dawna edukacja odgrywa bardzo ważną rolę w naszym doczesnym życiu. Największe znaczenie miała w starożytności zwłaszcza w polis greckich. W XV wieku nastąpił rozwój oświaty a miało na to wpływ wynalezienie druku przez Jana Gutenberga. Wówczas do edukacji i nauki używane już książek. Oczywiście były to książki drukowane, które bardzo cieszyły się dużą popularnością do dnia dzisiejszego. W procesie uczenia się można wyróżnić między innymi edukację formalną, edukację nieoficjalną jak również edukację nieformalną oraz edukację akcydentalną. Tak, więc edukacja forlana nazywana jest inaczej szkolną ma miejsce wyłącznie na etapie naszego szkolnictwa jak również w trakcie trwania studiów czy też jakichś wyższych uczelni. Najczęściej po zakończeniu, któregoś z tych procesów ludzie dostają między innymi certyfikaty, dyplomy oraz wiele innych podobnych rzeczy. Natomiast edukacja nieoficjalna ma miejsce najczęściej obok oficjalnego procesu nauczania. Ten rodzaj edukacji w żaden sposób nie prowadzi do uzyskania jakichkolwiek certyfikatów czy też dyplomów. Jest to natomiast uczenie, które obowiązuje w miejscu pracy, zawodzie wykonywanym przez siebie oraz w wielu takich podobnych miejscach. Każdy człowiek najczęściej zobowiązany jest poddać się takiemu szkoleniu.

Komentarze zamknięte