content top

Ciekawostki o oświacie

Ciekawostki o oświacie

Nasz system oświaty składa się również ze szkoły podstawowej. Oczywiście w tego rodzaju szkole możemy wyróżnić dwa etapy a mianowicie początkowe nauczanie, które obejmuje uczniów od klasy pierwszej do trzeciej jak również nauczanie końcowe, które obejmuje uczniów od klasy czwartej do klasy szóstej język. Nauczanie początkowe przeprowadzane jest wyłącznie przez tego samego nauczyciela dopiero w klasie czwartej każdy przedmiot nauczania w szkole jest z inną osobą. Ciężko jest jednak wielu dzieciom się do tej nowej sytuacji przyzwyczaić dlatego mogą mieć na początku problemy z nauką. Każda godzina lekcyjna trwa czterdzieści pięć minut. Oczywiście w różnych województwach o różnych godzinach dzieci zaczynają swoją szkołę. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach etyki czy też religii. Następnym systemem oświaty są gimnazja. Reforma naszego systemu oświaty wprowadziła gimnazjum w 1999 roku. Wówczas był to pierwszy rok nowej szkoły, który przeznaczony został dla młodzieży w wieku od trzynastu do szesnastu lat. Oczywiście kształcenie na tym etapie oświaty ma charakter ogólny i dokonuje nauczania między innymi język polski, języka obcego, matematyki, biologii, geografii, historii, muzyki, plastyki, wiedzy o społeczeństwie, chemii, fizyki, wychowania fizycznego jak również wielu innych przedmiotów.

Czytaj Dalej

E-lerning

E-lerning

Każdy człowiek ma świadomość, że komputer wykorzystywany jest we współczesnym świecie niemal w każdej dziedzinie życia. Także możemy wykorzystywać go w celach edukacyjnych. E-lerning jest to więc nauczanie z wykorzystywaniem właśnie sieci komputerowych, Cd, czy też DVD. Jego podstawą jest oczywiście Internet. Taki system nauczania pozwala ludziom na ukończenie wszelkich kursów czy też szkoleń lub szkoła językowa. Istnieje też branie udziału w zajęciach szkolnych poprzez sieć Internetu. Współcześnie niektóre rodzaje szkół oraz studiów wykorzystują ten rodzaj edukacji. Można powiedzieć, że z Internetu ludzie czerpią wiele korzyści jak również mogą się również nauczyć wielu ciekawych rzeczy, które później zobowiązani są wykorzystywać w wykonywanym przez siebie zawodzie. Także termin ten określa technologię elektroniczną o dużym zakresie oraz zastosowaniu. Współcześnie nie trzeba czytać lektur ale można wejść na odpowiednie strony internetowe gdzie będą napisane streszczenia czy też obejrzymy film z danej lektury szkoła językowa. W momencie wykorzystywania technologii mobilnych częściej używane jest pojęcie M-learning. E-learning związany jest z nauczaniem na odległość. Człowiek nie musi być na zajęciach aby mógł dowiedzieć się co na nich było. Także często uczelnie rozsyłają same wiadomości do każdego ucznia z osobna ,który rozpoczął u nich studia.

Czytaj Dalej

Inne rodzaje szkół

Inne rodzaje szkół

Kolejnym systemem naszej polskiej oświaty są szkoły ponadgimnazjalne. Kończąc gimnazjum każdy uczeń ma obowiązek złożyć papiery wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum oraz liczbą punktów uzyskanych na testach do wybranych przez siebie szkół. Może więc wybrać trzy szkoły aby mieć pewność, że gdzieś się dostanie. Jest to pierwsza trudna i samodzielna decyzja dla młodzieży. Wśród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych wyróżnić można między innymi zasadnicze szkoły zawodowe, trzyletnie licea ogólnokształcące jak również trzyletnie licea profilowane oraz czteroletnie technika, dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące, trzyletnie technika uzupełniające, szkoły policealne oraz szkoły socjalne. Zasadnicze szkoły zawodowe to takie szkoły gdzie okres ich nauczania trwa co najmniej dwa lata i przygotowuje uczniów do wykonywania ściśle określonego zawodu na przykład mechanika samochodowego. Trzyletnie licea ogólnokształcące ich ukończenie umożliwia zdawanie matury oraz uzyskania świadectwa dojrzałości. Okres ich nauczania trwa oczywiście trzy lata. Trzyletnia szkoła profilowana umożliwia wybór zawodu, który chcemy w przyszłości wykonywać jak również możemy otrzymać świadectwo dojrzałości po zdaniu matury. Kolejną szkołą są czteroletnie technika, których natomiast ukończenie powoduje uzyskanie dyplomu po zdaniu egzaminu zawodowego.

Czytaj Dalej

Komisja Edukacji Narodowej

Komisja Edukacji Narodowej

Każdy człowiek wie, że głównym organem sprawującym władzę nad całą edukacją jest oczywiście Komisja Edukacji Narodowej, której skrót brzmi KEN. Po raz pierwszy ten organ został powołany w Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez ówczesny Sejm Rozbiorowy. To wielkie wydarzenie miało miejsce 14 października 1773 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Także komisja Edukacji Narodowej było pierwszym ministerstwem oświaty w naszym kraju. Ze źródeł historycznych możemy dowiedzieć się, że została ona głównie powołana gdyż edukacja podstawowa jak również średnia były w ówczesnej Rzeczpospolitej organizowana wyłącznie przez zakony kościelne Kościoła rzymskokatolickiego. Jednak taki system edukacji kształtował oraz nauczał ludzi najczęściej teologii kościelnej. Oczywiście językiem, w którym przeprowadzane były lekcje to była łacina. Łacina zaliczana była również do głównych oraz najbardziej potrzebnych przedmiotów w tamtejszych szkołach zaś inne były podrzędne i nie potrzebne według ówczesnych lektorów w życiu człowieka. Na samym początku Komisja Edukacji Narodowej przejęła majątek zakonu jezuitów. Głównym oraz najważniejszym organizatorem oraz architektem był oczywiście Hugo Kołłątaj. . na samym początku skład komisji liczył wyłącznie osiem osób czyli czterech senatorów oraz czterech posłów.

Czytaj Dalej

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna

Kolejnym rodzajem edukacji jest oczywiście edukacja ekologiczna. Polega ona na nabywaniu wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności o naszym środowisku naturalnym. Jest to więc pewnego rodzaju koncepcja, która wychowuje nasze społeczeństwo w poczuciu dbania o środowisko jak również przyrodę gdyż odgrywa ona w naszym życiu bardzo istotną rolę. Jej hasłem przewodnim jest myśleć globalnie-działać lokalnie. Często w różnych źródłach edukacja ekologiczna definiowana jest jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka, który ma głównie na celu kształtowanie jego świadomości ekologicznej jak również uczy obcowania z przyrodą. Dzięki edukacji ekologicznej w każdego rodzaju szkołach wprowadzane zostaje nauczanie z zakresu ochrony środowiska jak również kształtowanie postaw ludzi wobec środowiska naturalnego. Umożliwia ona także łączenie wiedzy przyrodniczej zarówno z humanistyczną jak również kształtuje ludzi, którzy w przyszłości wykonują zawód ekologów. Po studiach ekologicznych ludzie mogą uczyć właśnie przedmiotów takich jak między innymi środowisko, ochrona przyrody, ochrona środowiska i tym podobnych. Edukacja ekologiczna najczęściej przybiera postać zielonej szkoły, na którą chętnie wyjeżdża młodzież oraz dzieci w różnym wieku. Jest to bardzo fajne doświadczenie.

Czytaj Dalej
Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »
content top